Logo
Spausdinti šį puslapį

Vasaris

Kovas

 

Svarbios datos:

Vasario 2 diena - Pasaulinė pelkių diena

Vasario 24 diena - Šv. Motiejus, Vieversio diena

Parskrenda:

 • vieversys, dirvinis (II – III mėn.).

Rengia tuoktuves:

 • alksninukas (I – II mėn.); apuokai: didysis, mažasis (I - III mėn.);
 • bukutis (I – IV mėn.);
 • genys, baltnugaris;
 • karklažvirblis; karvelis, uolinis (liaudiškai „balandis“); kryžiasnapis, eglinis (I – IV mėn.); kurapka (II – III mėn.);
 • liputis, miškinis (I – II mėn.); lututė (II – III mėn.);
 • meleta, juodoji (II – IV mėn.);
 • pelėdos: naminė (II – III mėn.), žvirblinė (II – III mėn.); peslys, rudasis (II – III mėn.);
 • sniegena, juodagalvė (II – III mėn.);

 • tulžys (II – III mėn.);
 • zylė, paprastoji pilkoji (II – III mėn.).

Ruošia gūžtą:

 • erelis, jūrinis (II – III mėn.);

 • karvelis, uolinis; kranklys.

Deda kiaušinius:

 • kranklys (II – IV mėn.); kryžiasnapis, eglinis (I – IV mėn.);
 • pelėda, naminė (II – IV mėn.).

Išperi jauniklius:

 • kryžiasnapis, eglinis (II – IV mėn.).

Išskrenda:

 • gulbė, nebylė (XII – II mėn.).

Visus metus Lietuvoje aptinkamos paukščių rūšys:

 • alksninukas; antis, didžioji; apuokai: didysis (LRK, PD I), mažasis;
 • bukutis;
 • dagilis; dančiasnapis, didysis (LRK);
 • ereliai: jūrinis (LRK, PD I), kilnusis (LRK, PD I);
 • garnys, pilkasis; geniai: baltnugaris (LRK, PD I), didysis margasis, mažasis margasis (PD I), margasis vidutinis (PD I), tripirštis (LRK, PD I); gulbės: giesmininkė (LRK, PD I), nebylė;
 • jerubė (PD I);
 • karvelis, uolinis (liaud. „balandis“); karietaitė; kėkštas; kirai: balnuotasis, paprastasis, sidabrinis; klykuolė, paprastoji; kovas; kranklys; kryžiasnapis, eglinis; kurapka (katastrofiškai mažėjanti gausa); kurtinys (LRK, PD I); kuosa;
 • liputis, miškinis; lututė (LRK, PD I);
 • medšarkė, plėšrioji (LRK); meletos: juodoji (PD I), pilkoji (LRK, PD I), žalioji (LRK);
 • nykštukas, paprastasis;
 • paukštvanagis; pelėdikė (LRK); pelėdos: laplandinė (PD I); liepsnotoji (LRK), naminė, uralinė (LRK, PD I), žvirblinė (LRK, PD I); pelėsakalis, paprastasis (LRK); purplelis, pietinis;
 • riešutinė;
 • sakalas, keleivis (LRK, PD I); sniegena, juodagalvė;startsakalis (LRK, PD I); strazdai: juodasis, smilginis; starta, geltonoji; suopis, paprastasis; svilikas;
 • šarka;

 • tetervinas (LRK, PD I); tulžys (LRK, PD I);
 • varna, pilkoji; varnėnas, paprastasis (negausiai žiemojantis); vieversys, kuoduotasis (LRK, PD I), vištvanagis (LRK);
 • zylės: didžioji, ilgauodegė, juodoji, kuoduotoji, mėlynoji, paprastoji pilkoji, šiaurinė pilkoji;
 • žaliukė; žvirbliai: naminis, karklažvirblis.

DUOMENYS

 • Aleknonis, A. Girių giesmininkai. Vilnius: Mokslas, 1984.
 • Jusys, Vytautas; Karalius. Raudonikis. Lietuvos paukščių pažinimo vadovas. Kaunas: Lututė, 2012.
 • Logminas, Vytautas, et al. Lietuvos fauna. Paukščiai. T.1. Vilnius: Mokslas, 1990.
 • Logminas, Vytautas, et al. Lietuvos fauna. Paukščiai. T.2. Vilnius: Mokslas, 1991.

PAAIŠKINIMAI

 • LRK - į Lietuvos raudonosios knygos sąrašus įrašyta rūšis;
 • PD I - Paukščių direktyvos I priedo rūšis. Paukščių direktyva buvo priimta 1979 m. Tai yra pirmasis Europos Sąjungos teisės aktas, reglamentuojantis ilgalaikę visų laukinių paukščių rūšių apsaugą Europos Sąjungoje. Šiame dokumente nustatyta apsauga taikoma paukščiams, jų kiaušiniams, lizdams ir buveinėms (http://www.natura2000info.lt/lt/apie-natura-2000/natura2000-tinklas/pauksciu-direktyvos-igyvendinimas.html).

Pastaba. Skiltyse „Išskrenda“ ir „Parskrenda“ nurodytos visos Lietuvoje reguliariai, atsitiktinai ar galimai perinčios ir reguliariai žiemą bei migracijų metu aptinkamos rūšys. Skiltyse „Tuokiasi“, „Pradeda ruošti gūžtą“, „Deda kiaušinius“ ir „Išperi jauniklius“ nurodytos tik tos rūšys, apie kurias rasta informacijos nurodytuose šaltiniuose (žr. „Duomenys“).

 

Visa Snapas.lt esanti informacija priklauso tinklapio autorei Donatai Žebelytei, jeigu nenurodyta kitaip. Griežtai draudžiama naudoti ir platinti interneto tinklapyje Snapas.lt esančią tekstinę ir grafinę informaciją kituose interneto tinklapiuose ir kitur be autorės leidimo.
2015 © Snapas.lt