Balandis

Kukutis

Anot V. Nedzinsko, ne veltui ir antrasis pavasario mėnuo pavadintas paukščių vardu. Jau pirmomis dienomis dienomis parlekia laukiniai balandžiai - karveliai keršuliai.

Svarbios datos:

Balandžio 1 d. - Pasaulinė paukščių diena

1906 m. balandžio 1 d. buvo pasirašyta Tarptautinė paukščių apsaugos konvencija. Šią dieną visame pasaulyje yra skatinama supažindinti visuomenę su nykstančiais paukščiais, kelti inkilus.

Balandžio 22 d. - Žemės diena

Parskrenda:

 • antys: pilkoji (LRK), rudagalvė, šaukštasnapė (LRK), urvinė (LRK); avocetė (LRK, PD I);
 • bėgikas: juodakrūtis (LRK, PD I);
 • cyplė, eurazinė (III – V mėn.);
 • devynbalsės: juodagalvė, pilkoji;
 • erelis, rėksnys mažasis (LRK, PD I);
 • gaidukas (LRK, PD I); gandras, juodasis (LRK, PD I); gegutė, paprastoji; grąžiagalvė; griciukas, paprastasis (LRK); gulbės: mažoji (III – IV mėn., PD I), nebylė (III – V mėn.);
 • jūršarkė (LRK, PD I);
 • kalviukai: dirvoninis (LRK, PD I), miškinis; kiauliukė, paprastoji; kielės: geltonoji, geltongalvė (LRK); kikilis, šiaurinis (III – IV mėn.); kiras, mažasis; kirlikas: upinis; krakšlės: didžioji, mažoji; kregždės: šelmeninė, langinė; kragai: ausuotasis (III - IV mėn.), raguotasis (LRK, PD I), rudakaklis (LRK); kryklės: dryžagalvė, rudagalvė; kormoranas, didysis; kukutis (LRK); kūltupys, paprastasis; kuolinga, didžioji (LRK).

 • lėlys (PD I); lingės: javinė (PD I), nendrinė (PD I), pievinė (LRK, PR I);
 • mėlyngurklė (LRK, PD I); musinukė, margasparnė;
 • naras, juodakaklis (III – V mėn., LRK, PD I); nendrinukė, ežerinė;
 • oželis, nykštukas;
 • pečialindos: ankstyvoji, žalioji; peslys, juodasis (LRK, PD I); purplelis, paparastasis;
 • raudonuodegė, paprastoji; remeza;

 • sketsakalis (LRK); starta, sodinė (LRK, PD I); stulgys (LRK, PD I); svilikėlis;
 • švygžda (LRK, PD I);
 • tikutis (LRK, PD I); tilvikai: krantinis, kūdrinis; tulikas, žaliakojis;
 • vištelės: ilgasnapė, nendrinė, plovinė (LRK, PD I); volungė;
 • zylė, ūsuotoji (LRK);
 • žiogelis, nendrinis; žuvėdros: baltasparnė, juodoji (LRK, PD I), mažoji (LRK, PD I), poliarinė (IV - V mėn., PD I), upinė; žuvininkas (LRK, PD I).

Rengia tuoktuves:

 • antis, rudagalvė (IV – V mėn.);
 • bėgikas, juodkrūtis; bukutis (I – IV mėn.);
 • garnys, pilkasis (III – IV mėn.);
 • keršulis; kragai: ausuotasis (III – IV mėn.), mažasis (III – IV mėn.), rudakaklis (IV – V mėn.); kryklė, rudagalvė (III – IV mėn.); kryžiasnapis, eglinis (I – IV mėn.); kukutis (IV – V mėn.); kurtinys (III – IV mėn., IV - intensyviausiai);

 „Per tuoktuves keršulis, įsitaisęs medyje, skleidžią sodrų garsą: „hmmmm.. hru hru.. hmmmm.. hru hru..“ Paskui pasineria į tuoktuvinius žaidimus, kurių metu pliaukšėdamas sparnais šauna aukštyn ir staiga neria žemyn - taip keletą kartų. Ypač mielai atrodo susiporavusių keršulių porelės. Susiviję kaklais jie spaudžiasi vienas prie kito, trinasi galvelėmis, susikimba snapeliais, tarsi bučiuotųsi." (Snapas.lt informacija)

„Ausuotieji kragai parskridę kovo pabaigoje ar balandžio pradžioje, tuoj pradeda tuoktuves. Šių paukščių vestuvinį ritualą visuomet lydi garsūs riksmai. Džerškiantis karksėjimas būna labai stiprus, savotiškai įdomus ir paslaptingas. Porelė ilgai nardo, paskui staiga išnyra ir vienas priešais kitą puikuojasi baltomis krūtinėmis. Pusiau iškilę iš vandens, pasitempę, pašiaušę apykakles, atstatę smailias „ausytes“, snapuose laiko iš dugno išgriebtų augalų liekanas. Tokia vestuvinė scena yra viena iš būdingiausių ir labiausiai įsimenančių". (Lietuvos fauna I, sud. Vytautas Logminas, 1990 m., p. 35)

„Kukučio patinėlis bėginėja čia išskleisdamas, čia suglausdamas puošnų kuoduką. Pavasarį dažnai girdėti jo balsas: „up-up-up...“. Du ar keturis skiemenis kartoja su nedidelėmis pertraukomis daugelį kartų. Ši trelė dažnesnė ankstyvą rytmetį." (Lietuvos fauna I, sud. Vytautas Logminas, 1990 m., p. 19)

„Intensyviausias kurtinių tuoktuvių laikotarpis būna balandžio viduryje ir trunka 10 - 14 dienų. <...> Suaugę patinai turi individualią tuoktuvių teritoriją, medį ar net keletą jų, kur nuolat atskrenda ir gieda. Ryte tuoktuvės trunka 3 - 5 val., kai kurie paukščiai triukšmauja ilgiau. Tuoktuves galima suskirstyti į tris etapus: ankstyvąjį, kai kurtiniai gieda medžiuose, vėlyvesnįjį, kai nusileidžia ant žemės, gieda vaikštinėdami ar pešasi (paprastai tuo laiku pasirodo patelės), paskutinįjį, kai kurtiniai vėl sutupia į medžius ir dar kurį laiką gieda. Giedodamas kurtinys vėduokle išskleidžia uodegą, papučia ir kiek nuleidžia sparnus, galvą pakelia statmenai. Prašvitus girdėti ir patelių kvaksėjimas. Kurtinio tuoktuvinį balsą galima išgirsti ne tik ankstyvą pavasarį, bet ir rudenį, kai nusistovi saulėti šilti orai.“ (Lietuvos fauna I, sud. Vytautas Logminas, 1990 m., p. 191)

 • lėlys (IV – V mėn.); lingė, pievinė (IV – V mėn.);
 • meletos: juodoji (II – IV mėn.), pilkoji (III – V mėn.), žalioji (III – IV mėn.); mėlyngurklė;
 • rudė;
 • strazdas, juodasis (III – IV mėn.); starta, nendrinė (III – IV mėn.); stulgys (IV – VI mėn.); svilikėlis (III – IV mėn.);
 • tetervinas (III – V mėn.);
 • uldukas (IV – V mėn.).

Ruošia gūžtą:

 • alksninukas (III – VII mėn.);
 • baublys, didysis;
 • čivylis, paprastasis (III – IV mėn.);
 • dagilis (IV – V mėn.);
 • ereliai rėksniai: didysis (III – IV mėn.), mažasis; erškėtžvirblis (IV – V mėn.);
 • gandras, baltasis (III – IV mėn.), juodasis (IV – V mėn.); geniai: baltnugaris (kala uoksą), didysis margasis (III – V mėn. kala uoksą), mažasis margasis (kala uoksą); gulbė, nebylė (III – IV mėn.);

 • kalviukas, pievinis; karietaitė (III – V mėn.);  kėkštas (III – IV mėn.); keršulis (III – IV mėn.); kielė, baltoji (IV – V mėn.);  kirai: paprastasis, rudagalvis; kragai: ausuotasis (IV – V mėn.), rudakaklis (IV – V mėn.);
 • liepsnelė (IV – V mėn.); lingė, nendrinė (IV – V mėn.); liputis, miškinis;
 • medšarkė, plėšrioji; meletos: pilkoji (IV – V mėn. kala uoksą), žalioji (kala uoksą); musinukė, margasparnė (IV – V mėn.);
 • nykštukas, paprastasis;
 • pečialinda, pilkoji (IV – V mėn.); peslys, juodasis; purplelis, pietinis (III – IV mėn.);
 • raudonuodegė, dūminė (IV – V mėn.);
 • sniegena, juodagalvė (IV – V mėn.); startos: geltonoji, nendrinė; strazdas, amalinis; suopis, paprastasis (III – IV mėn.); svilikas (IV – V mėn.); svilikėlis (IV - V mėn.);
 • tulžys (kasa urvelį pakrantės skardyje);
 • vieversys, dirvinis; vištvanagis (III – IV mėn.);
 • zylės: didžioji, ilgauodegė (III – IV mėn.), ūsuotoji, paprastoji pilkoji (II – III mėn.);
 • žaliukė (III – IV mėn.).

Deda kiaušinius:

 • alksninukas (IV – VI mėn.); antys: didžioji (III – VI mėn.), kuoduotoji (IV – VII mėn.), pilkoji (IV – V mėn.), rudagalvė (III – VI mėn.), šaukštasnapė (IV – V mėn.); apuokai: didysis (III – IV mėn.), mažasis (III – VI mėn.);
 • bėgikas, juodkrūtis (IV – VI mėn.); bukutis;
 • čivylis, paprastasis (IV  - VIII mėn.);

 • dagilis (IV – V mėn.); dančiasnapis, didysis;
 • ereliai rėksniai: didysis,  mažasis (IV – V mėn.); erelis, jūrinis (III – IV mėn.); erškėtžvirblis (IV – VII mėn.);
 • gaidukas (IV – VI mėn.); gandras, juodasis (IV – V mėn.); genys, baltnugaris; garnys, pilkasis (III – IV mėn.); gervė, pilkoji (III – V mėn.); griciukas (IV – V mėn.); gulbė, nebylė (III – V mėn.);
 • jerubė (IV – V mėn.);
 • laukys (III – VI mėn.); lygutė (IV – VI mėn.); liputis, miškinis (VI – VII mėn.); lututė (IV - VI mėn.);
 • kalviukas, pievinis (IV – V mėn.); karietaitė (IV – VII mėn.); karklažvirblis (IV - V mėn.); karvelis, uolinis – liaud. „balandis“ (III – XI mėn.); keršulis (IV – VII mėn.); kėkštas (IV - V mėn.); kielė, baltoji (IV – VII mėn.); kikilis (IV - VIII); kirai: paprastasis (IV – V mėn.), rudagalvis (IV – V mėn.); klykuolė (IV – V mėn.); kovas (IV – V mėn.); kragai: ausuotasis (IV – VII mėn.), rudakaklis (IV – V mėn.); kranklys (II – IV mėn.); kryklės: dryžgalvė (IV – V mėn.), rudagalvė (IV – V mėn.); kryžiasnapis, eglinis (I – IV mėn.); kuolinga, didžioji (IV – V mėn.); kuosa; kurtinys (IV – V mėn.);
 • liepsnelė (IV - VII mėn.); lingė, nendrinė (IV – VI mėn.);
 • medšarkė, plėšrioji; meleta, juodoji (IV – V mėn.);
 • oželis, perkūno (IV – VII mėn.);
 • pečialinda, pilkoji (IV – VII mėn.); pelėdos: liepsnotoji (IV – V mėn.), naminė (II – IV mėn.), raiboji (III- IV mėn.); pempė, paprastoji (IV – V mėn.); peslys, juodasis (IV – V mėn.); purplelis, pietinis (IV  - VIII mėn.);
 • raudonuodegė, dūminė (IV – VII mėn.); riešutinė (III – IV mėn.);
 • sėjikas, dirvinis (IV – V mėn.); slanka (IV – VI mėn.); strazdai: amalinis (IV – VII mėn.), giesmininkas (IV – VII mėn.), juodasis (IV – VII mėn.), smilginis; startos: geltonoji (IV – V mėn.), nendrinė (IV – VII mėn.); suopis, paprastasis (III – IV mėn.); svilikas (IV – V mėn.); svilikėlis (IV - V mėn.);
 • šarka (IV – V mėn.);
 • tetervinas (IV – V mėn.); tilvikas, brastinis (IV – V mėn.); tulikas, raudonkojis (IV – V mėn.);
 • uldukas (IV – VII mėn.);
 • varna, pilkoji (III – V mėn.); varnėnas (IV – V mėn.); vieversys, dirvinis (IV – V mėn.); vištelė, ilgasnapė; vištvanagis (III – IV mėn.);
 • zylės: didžioji (IV – VII), ilgauodegė (IV – V mėn.), juodoji (IV – VI mėn.), kuoduotoji (III – V mėn.), mėlynoji (IV – V mėn.), paprastoji pilkoji, šiaurinė pilkoji (IV – V mėn.), ūsuotoji (IV – VIII mėn.);
 • žaliukė (IV – VIII mėn.); žąsis, pilkoji; žuvininkas. 

Išperi jauniklius:

 • antis, didžioji (IV – VII mėn.);
 • erelis, kilnusis;
 • kiras, rudagalvis (IV – VI mėn.); kryžiasnapis, eglinis (II – IV mėn.);
 • meleta: juodoji (IV – VI mėn.), pilkoji (IV – VI mėn.);
 • oželis, perkūno (IV -VII mėn.);
 • pelėda, naminė (IV – V mėn.);
 • riešutinė;
 • slanka  (IV – V mėn.); starta, geltonoji (IV – VII mėn.); strazdai: amalinis (IV – VII mėn.), smilginis (IV – V mėn.); suopis, paprastasis (IV – V mėn.);
 • varna, pilkoji (IV – V mėn.).

Išskrenda:

 • alka; antis: juodoji, ledinė, žiloji;
 • čimčiakas, paprastasis;
 • nuodėgulė, paprastoji;
 • sniegstartė; suopis, tūbuotasis; svirbelis;
 • taistė.

Visus metus Lietuvoje aptinkamos paukščių rūšys:

 • alksninukas; antis, didžioji; apuokai: didysis (LRK, PD I), mažasis;
 • bukutis;
 • dagilis; dančiasnapis, didysis (LRK);
 • ereliai: jūrinis (LRK, PD I), kilnusis (LRK, PD I);
 • garnys, pilkasis; geniai: baltnugaris (LRK, PD I), didysis margasis, mažasis margasis (PD I), margasis vidutinis (PD I), tripirštis (LRK, PD I); gulbės: giesmininkė (LRK, PD I), nebylė;
 • jerubė (PD I);
 • karvelis, uolinis (liaud. „balandis“); karietaitė; kėkštas; kirai: balnuotasis, paprastasis, sidabrinis; klykuolė, paprastoji; kovas; kranklys; kryžiasnapis, eglinis; kurapka (katastrofiškai mažėjanti gausa); kurtinys (LRK, PD I); kuosa;

 • liputis, miškinis; lututė (LRK, PD I);
 • medšarkė, plėšrioji (LRK); meletos: juodoji (PD I), pilkoji (LRK, PD I), žalioji (LRK);
 • nykštukas, paprastasis;
 • paukštvanagis; pelėdikė (LRK); pelėdos: laplandinė (PD I); liepsnotoji (LRK), naminė, uralinė (LRK, PD I), žvirblinė (LRK, PD I); pelėsakalis, paprastasis (LRK); purplelis, pietinis;
 • riešutinė;
 • sakalas, keleivis (LRK, PD I); sniegena, juodagalvė;startsakalis (LRK, PD I); strazdai: juodasis, smilginis; starta, geltonoji; suopis, paprastasis; svilikas;
 • šarka;
 • tetervinas (LRK, PD I); tulžys (LRK, PD I);
 • varna, pilkoji; varnėnas, paprastasis (negausiai žiemojantis); vieversys, kuoduotasis (LRK, PD I), vištvanagis (LRK);
 • zylės: didžioji, ilgauodegė, juodoji, kuoduotoji, mėlynoji, paprastoji pilkoji, šiaurinė pilkoji;
 • žaliukė; žvirbliai: naminis, karklažvirblis.

DUOMENYS

 • Aleknonis, A. Girių giesmininkai. Vilnius: Mokslas, 1984.
 • Jusys, Vytautas; Karalius. Raudonikis. Lietuvos paukščių pažinimo vadovas. Kaunas: Lututė, 2012.
 • Logminas, Vytautas, et al. Lietuvos fauna. Paukščiai. T.1. Vilnius: Mokslas, 1990.
 • Logminas, Vytautas, et al. Lietuvos fauna. Paukščiai. T.2. Vilnius: Mokslas, 1991.
 • https://www.eenet.ee/EENet/kaamerad (juodųjų gandrų ekrano nuotraukos)

PAAIŠKINIMAI

 • LRK - į Lietuvos raudonosios knygos sąrašus įrašyta rūšis;
 • PD I - Paukščių direktyvos I priedo rūšis. Paukščių direktyva buvo priimta 1979 m. Tai yra pirmasis Europos Sąjungos teisės aktas, reglamentuojantis ilgalaikę visų laukinių paukščių rūšių apsaugą Europos Sąjungoje. Šiame dokumente nustatyta apsauga taikoma paukščiams, jų kiaušiniams, lizdams ir buveinėms (http://www.natura2000info.lt/lt/apie-natura-2000/natura2000-tinklas/pauksciu-direktyvos-igyvendinimas.html).

Pastaba. Skiltyse „Išskrenda“ ir „Parskrenda“ nurodytos visos Lietuvoje reguliariai, atsitiktinai ar galimai perinčios ir reguliariai žiemą bei migracijų metu aptinkamos rūšys. Skiltyse „Tuokiasi“, „Pradeda ruošti gūžtą“, „Deda kiaušinius“ ir „Išperi jauniklius“ nurodytos tik tos rūšys, apie kurias rasta informacijos nurodytuose šaltiniuose (žr. „Duomenys“).