Gegužė

Dumine_raudonuodege 

Svarbios datos:

Gegužės 1 diena  - Gegutės diena

Parskrenda:

 • baublys, mažasis (LRK, PD I); bitininkas;
 • cyplė, eurazinė (III – V mėn.);
 • čiurlys, juodasis;
 • devynbalsės: raiboji (PD I), rudoji, sodinė;
 • grąžiagalvė; griežlė (LRK, PD I); gyvatėdis (LRK, PD I); gulbė, nebylė (III – V mėn.);
 • kielė, kalninė; kojūkas (PD I); kragas, juodakaklis (LRK); kregždė, urvinė;
 • lakštingala, rytinė;
 • medšarkės: juodakaktė (PD I), paprastoji (PD I); musinukės: mažoji (PD I), pilkoji;
 • naras, juodakaklis (III – V mėn., LRK, PD I); nendrinukės: meldinė (LRK, PD I), sodinė, karklinė;
 • pečialinda, šiaurinė; putpelė (LRK);
 • rudė (LRK, PD I);
 • sniegena, raudongalvė; storkulnis (PD I);
 • tošinukė, paprastoji;
 • vapsvaėdis (LRK, PD I);
 • žalvarnis (LRK, PD I); žiogeliai: margasis, upinis; žuvėdra, baltasruostė (LRK, PD I), poliarinė (IV – V mėn., PD I).

Rengia tuoktuves:

 • antis, rudagalvė (IV – V mėn.);
 • čiurlys;
 • kragas, rudakaklis (IV – V mėn.); kukutis (IV – V mėn.);
 • lėlys (IV – V mėn.); lingė, pievinė (IV – V mėn.);
 • meleta, pilkoji (III – V mėn.);
 • purplelis, paprastasis;
 • raudonuodegė, paprastoji;
 • stulgys (IV – VI mėn.);
 • tetervinas (III – V mėn.);

„Daugiausia tetervinų tuoktuvių balandžio mėn. - gegužės pirmoje pusėje. Tuoktuvės tęsiasi vidutiniškai 75 (66 - 82) dienas. Iš pradžių patinai gieda saulei patekėjus, vėliau - dar neišaušus, maždaug pusantros valandos prieš saulėtekį. Į tuoktuvių vietą atskrenda anksti ryta, kol dar visišksi tamsu. Patinas kurį laiką tupi ramiai, klausosi, po to pradeda čiauškėti, o netrukus ir burbuliuoti. Išaušus bei saulei patekėjus, patinai kartais burbuliuoja medžiuose. Lietuvoje tuoktuvių vietoje paprastai būna vienas patinas, katais - 2, rečiau 3 ir kartais 4 ar 5.“ (Lietuvos fauna I, sud. Vytautas Logminas, 1990 m., p. 188 - 189)

 • uldukas (IV – V mėn.);
 • žalvarnis.

„Žalvarnis per tuoktuves labai triukšmingas. Daug skraido, pakyla virš miško ir, vartydamasis į šonus, pikiruoja žemyn. Tuo laiku girdėti klegenimas „kra-kra-kra..“, giksėjimas bei šnypštimas."  (Lietuvos fauna II, sud. Vytautas Logminas, 1991 m., p. 12 - 13)

Ruošia gūžtą:

 • alksninukas (III – VII mėn.);
 • čiurlys (V – VI mėn.);
 • dagilis (IV – V mėn.); devynbalsės: juodgalvė, raiboji, rudoji, sodinė;
 • erškėtžvirblis (IV – V mėn.);
 • gandras, juodasis (IV – V mėn.); genys, didysis margasis (III – V mėn. kala uoksą);
 • kalviukai: dirvoninis, miškinis; kielės: geltonoji, baltoji (IV – V mėn.); karietaitė (III – V mėn.); kiauliukė, paprastoji; kiras, mažasis (V – VI mėn.); kragai: ausuotasis (IV – V) mėn.), rudakaklis (IV – V mėn.); kukutis (įsikuria uokse); kūltupys, paprastasis;

 • lakštingala, rytinė; liepsnelė (IV – V mėn.); lingė, nendrinė (IV – V mėn.);
 • medšarkė, paprastoji; meleta, pilkoji (IV – V mėn. kala uoksą); musinukės: margasparnė (IV – V mėn.), mažoji, pilkoji;
 • pečialindos: pilkoji (IV – V mėn.), žalioji;
 • raudonuodegės: dūminė (IV – V mėn.), paprastoji;
 • sniegenos: juodagalvė (IV – V mėn.), raudongalvė (V – VI mėn.); startos: geltonoji (IV – V mėn.), nendrinė (IV – VII mėn.), sodinė; startsakalis; svilikas (IV – V mėn.); svilikėlis (IV - V mėn.);
 • tošinukė (V – VI mėn.);
 • vapsvaėdis; volungė;
 • žalvarnis; žiogeliai: nendrinis, mažasis.

Deda kiaušinius:

 • alksninukas (IV – VI mėn.); antys: didžioji (III – VI mėn.), kuoduotoji (IV – VII mėn.), pilkoji (IV – V mėn.), rudagalvė (III – VI mėn.), smailiauodegė (IV – V mėn.), šaukštasnapė (IV – V mėn.); apuokas, mažasis (III – VI mėn.);
 • baublys, mažasis (V – VI mėn.); bėgikas, juodkrūtis (IV – VI mėn.);
 • čivylis, paprastasis (IV  - VIII mėn.);
 • dagilis (IV – V mėn.); devynbalsės: juodgalvė (V – VII mėn.), raiboji (V – VI mėn.), rudoji (V – VII mėn.), sodinė (V – VII mėn.);
 • erelis rėksnys, mažasis (IV – V mėn.); erškėtžvirblis (IV – VII mėn.);
 • gaidukas (IV – VI mėn.); gandrai: baltasis (V mėn.), juodasis (IV – V mėn.); gegutė (deda kiaušinius į svetimus lizdus V – VII mėn.); geniai: didysis margasis, mažasis margasis (V – VI mėn.), tripirštis, vidutinis margasis; gervė, pilkoji (III – V mėn.); grąžiagalvė (V – VI mėn.); griciukas (IV – V mėn.);  griežlė (V – VII mėn.); gulbės: giesmininkė, nebylė (III – V mėn.);
 • jerubė (IV – V mėn.);
 • kalviukai: dirvoninis, miškinis (V – VII mėn.), pievinis (IV – V mėn.);  vandeninis (V – VII mėn.); karietaitė (IV – VII mėn.); karklažvirblis (IV - V mėn.); karvelis, uolinis – liaud. „balandis“ (III – XI mėn.); keršulis (IV – VII mėn.); kėkštas (IV - V mėn.); kiauliukė, paprastoji (V – VI mėn.); kielės: geltongalvė, geltonoji (V – VI mėn.), baltoji (IV – VII mėn.); kikilis (IV – VIII); kirai: mažasis (V – VI mėn.),  paprastasis (IV – V mėn.), rudagalvis (IV – V mėn.), sidabrinis; klykuolė (IV – V mėn.); kirlikas, upinis; kragai: ausuotasis (IV – VII mėn.), juodakaklis (V – VI mėn.), raguotasis (V – VI mėn.), rudakaklis (IV – V mėn.); krakšlės: didžioji (V – VII mėn.), mažoji (V – VII mėn.); kregždė, šelmeninė (V – VI mėn.); kryklės: dryžgalvė (IV – V mėn.), rudagalvė (IV – V mėn.); kovas (IV – V mėn.); kukutis; kurapka; kurtinys (IV – V mėn.); kuolinga, didžioji (IV – V mėn.);

 • lakštingala, rytinė (V – VI mėn.); liepsnelė (IV – VII mėn.); laukys (III – VI mėn.); lygutė (IV – VI mėn.); lingės: javinė (V – VI mėn.), nendrinė (IV – VI mėn.), pievinė; liputis, miškinis (VI – VII mėn.); lututė (IV - VI mėn.);
 • medšarkė, paprastoji (V – VII mėn.); meletos: juodoji (IV – V mėn.), pilkoji, žalioji; musinukės: margasparnė (V – VI mėn.), mažoji (V – VII mėn.), pilkoji (V – VII mėn.);
 • naras, juodakaklis; nendrinukės: ežerinė (V – VII mėn.), karklinė (V – VII); nykštukas, paprastasis (V – VI mėn.);
 • oželis, perkūno (IV – VII mėn.);
 • paukštvanagis; pečialindos: ankstyvoji (V – VII mėn.), pilkoji (IV – VII mėn.), žalioji (V – VII mėn.); pelėda, liepsnotoji (IV – V mėn.); pempė, paprastoji (IV – V mėn.); pelėsakalis (V – VI mėn.); pesliai: juodasis (IV – V mėn.), rudasis; purpleliai: paprastasis (V – VII mėn.), pietinis (IV  - VIII mėn.);
 • raudonuodegės: dūminė (IV – VII mėn.), paprastoji (V – VI mėn.), rudė (V – VI mėn.);
 • sėjikas, dirvinis (IV – V mėn.); sketsakalis (V – VI mėn.); slanka (IV – VI mėn.); strazdai: amalinis (IV – VII mėn.), giesmininkas (IV – VII mėn.), juodasis (IV – VII mėn.); sniegena, juodagalvė (V – VII mėn.), raudongalvė (V – VII mėn.); svilikas (IV – V mėn.); svilikėlis (IV - V mėn.);
 • šarka (IV – V mėn.); švygžda;
 • tetervinas (IV – V mėn.); tilvikas, brastinis (IV – V mėn.); tulikai: raudonkojis (IV – V mėn.), žaliakojis; tulžys (V – VII mėn.); tošinukė (V – VII mėn.);
 • uldukas (IV – VII mėn.);
 • vapsvaėdis (V – VI mėn.); varna, pilkoji (III – V mėn.); varnėnas (IV – V mėn.); vieversys, dirvinis (IV – V mėn.); volungė (V – VI mėn.);
 • zylės: didžioji (IV – VII), ilgauodegė (IV – V mėn.), juodoji (IV – VI mėn.), kuoduotoji (III – V mėn.), mėlynoji (IV – V mėn.), šiaurinė pilkoji (IV – V mėn.), ūsuotoji (IV – VIII mėn.), žydroji (V – VI mėn.);
 • žaliukė (IV – VIII mėn.); žalvarnis (V – VI mėn.); žiogelis, nendrinis; žuvėdros: baltasparnė (V – VI mėn.), juodoji (V – VI mėn.), mažoji (V – VI mėn.), plėšrioji, upinė (V – VII mėn.); žvirblis, naminis (V – VIII mėn.).

Išperi jauniklius:

 • alksninukas (V – VI mėn.); antys: didžioji (IV – VII mėn.), rudagalvė (V – VI mėn.), šaukštasnapė (V – VI mėn.);
 • baublys, didysis (V - VI mėn.); bėgikas, juodkrūtis (V – VI mėn.);

 • erelis rėksnys, didysis (V – VI mėn.);
 • gandras, juodasis (V – VI mėn.); gegutės jaunikliai išsirita svetimuose lizduose (V – VII mėn.); gervė, pilkoji; griciukas; gulbė, nebylė (V – VI mėn.);

 • kiras, rudagalvis (IV – VI mėn.); kirlikas, upinis (V – VI mėn.); kragas, ausuotasis (V – VII mėn.); kryklės: dryžgalvė (V – VI mėn.), rudagalvė (V – VI mėn.); kuolinga, didžioji (V – VI mėn.); kuosa; kurtinys (V – VI mėn.);
 • laukys; lingė, nendrinė (V – VII mėn.);
 • meleta: juodoji (IV – VI mėn.), pilkoji (IV – VI mėn.); musinukė, margasparnė (V – VI mėn.);
 • oželis, perkūno (IV -VII mėn.);
 • pečialinda, žalioji (V – VII mėn.); pelėda, naminė (IV – V mėn.); peslys, juodasis (V – VI mėn.);
 • slanka  (IV – V mėn.); starta, geltonoji (IV – VII mėn.); strazdai: amalinis (IV – VII mėn.), smilginis (IV – V mėn.); suopis, paprastasis (IV – V mėn.);

 • tetervinas (V – VII mėn.); tikutis; tilvikas, brastinis (V – VI mėn.); tulikas, raudonkojis (V – VI mėn.);
 • varna, pilkoji (IV – V mėn.); vieversys, dirvinis; vištelė, nendrinė (V – VII mėn.); vištvanagis (V – VI mėn.);
 • zylės: ilgauodegė, paprastoji pilkoji, šiaurinė pilkoji (V – VI mėn.);
 • žiogelis, nendrinis; žuvininkas (V – VI mėn.); žuvėdra, upinė (V – VII mėn.).

Išskrenda:

 • dančiasnapis, mažasis (PD I);
 • naras, rudakaklis (PD I).

Visus metus Lietuvoje aptinkamos paukščių rūšys:

 • alksninukas; antis, didžioji; apuokai: didysis (LRK, PD I), mažasis;
 • bukutis;
 • dagilis; dančiasnapis, didysis (LRK);

 • ereliai: jūrinis (LRK, PD I), kilnusis (LRK, PD I);
 • garnys, pilkasis; geniai: baltnugaris (LRK, PD I), didysis margasis, mažasis margasis (PD I), margasis vidutinis (PD I), tripirštis (LRK, PD I); gulbės: giesmininkė (LRK, PD I), nebylė;
 • jerubė (PD I);
 • karvelis, uolinis (liaud. „balandis“); karietaitė; kėkštas; kirai: balnuotasis, paprastasis, sidabrinis; klykuolė, paprastoji; kovas; kranklys; kryžiasnapis, eglinis; kurapka (katastrofiškai mažėjanti gausa); kurtinys (LRK, PD I); kuosa;
 • liputis, miškinis; lututė (LRK, PD I);
 • medšarkė, plėšrioji (LRK); meletos: juodoji (PD I), pilkoji (LRK, PD I), žalioji (LRK);
 • nykštukas, paprastasis;
 • paukštvanagis; pelėdikė (LRK); pelėdos: laplandinė (PD I); liepsnotoji (LRK), naminė, uralinė (LRK, PD I), žvirblinė (LRK, PD I); pelėsakalis, paprastasis (LRK); purplelis, pietinis;
 • riešutinė;
 • sakalas, keleivis (LRK, PD I); sniegena, juodagalvė;startsakalis (LRK, PD I); strazdai: juodasis, smilginis; starta, geltonoji; suopis, paprastasis; svilikas;
 • šarka;
 • tetervinas (LRK, PD I); tulžys (LRK, PD I);
 • varna, pilkoji; varnėnas, paprastasis (negausiai žiemojantis); vieversys, kuoduotasis (LRK, PD I), vištvanagis (LRK);
 • zylės: didžioji, ilgauodegė, juodoji, kuoduotoji, mėlynoji, paprastoji pilkoji, šiaurinė pilkoji;
 • žaliukė; žvirbliai: naminis, karklažvirblis.

DUOMENYS

 • Aleknonis, A. Girių giesmininkai. Vilnius: Mokslas, 1984.
 • Jusys, Vytautas; Karalius. Raudonikis. Lietuvos paukščių pažinimo vadovas. Kaunas: Lututė, 2012.
 • Logminas, Vytautas, et al. Lietuvos fauna. Paukščiai. T.1. Vilnius: Mokslas, 1990.
 • Logminas, Vytautas, et al. Lietuvos fauna. Paukščiai. T.2. Vilnius: Mokslas, 1991.
 • https://www.eenet.ee/EENet/kaamerad (juodųjų gandrų, didžiojo baublio ir paprastojo suopio ekrano nuotraukos).

PAAIŠKINIMAI

 • LRK - į Lietuvos raudonosios knygos sąrašus įrašyta rūšis;
 • PD I - Paukščių direktyvos I priedo rūšis. Paukščių direktyva buvo priimta 1979 m. Tai yra pirmasis Europos Sąjungos teisės aktas, reglamentuojantis ilgalaikę visų laukinių paukščių rūšių apsaugą Europos Sąjungoje. Šiame dokumente nustatyta apsauga taikoma paukščiams, jų kiaušiniams, lizdams ir buveinėms. (http://www.natura2000info.lt/lt/apie-natura-2000/natura2000-tinklas/pauksciu-direktyvos-igyvendinimas.html).

Pastaba. Skiltyse „Išskrenda“ ir „Parskrenda“ nurodytos visos Lietuvoje reguliariai, atsitiktinai ar galimai perinčios ir reguliariai žiemą bei migracijų metu aptinkamos rūšys. Skiltyse „Tuokiasi“, „Pradeda ruošti gūžtą“, „Deda kiaušinius“ ir „Išperi jauniklius“ nurodytos tik tos rūšys, apie kurias rasta informacijos nurodytuose šaltiniuose (žr. „Duomenys“).