Spalis

Gulbes_nebyles 

Svarbios datos:

Pirmąjį spalio savaitgalį - Paukščių palydų šventė

 Paukščių palydos (angl. EuroBirdwatch) Europoje rengiamos nuo 1993 m. Jas koordinuoja tarptautinė paukščių apsaugos organizacijų asociacija „BirdLife International“. Lietuvoje Paukščių palydas nuo 1994 m. organizuoja Lietuvos ornitologų draugija (LOD). Tūkstančiai žmonių tomis dienomis stebi ir bando suskaičiuoti migruojančius paukščius. Vėliau organizacija „BirdLife International“ apibendrina ir paviešina šios europinės akcijos rezultatus, atspindinčius ir kiekvienos šalies indėlį.

Spalio 4 diena - Pasaulinė gyvūnijos diena

Parskrenda:

 • alka; antys: juodoji, ledinė, žiloji;
 • čimčiakas, paprastasis; čivylis, geltonsnapis (X – XI mėn.);
 • gaga: sibirinė (LRK, PD I);
 • kiras, tripirštis;
 • naras, rudakaklis (PD I); nuodėgulė, paprastoji;
 • strazdas, vandeninis; sniegstartė; suopis, tūbuotasis; svirbelis.

Deda kiaušinius:

 • karvelis, uolinis – liaud. „balandis“ (III – XI mėn.).

Išskrenda:

 • antys: pilkoji (LRK), šaukštasnapė (LRK);
 • baubliai: didysis (LRK, PD I), mažasis (LRK, PD I); bėgikas, juodakrūtis (LRK, PD I);
 • cyplė, eurazinė (VIII - XI mėn.);
 • čivylis, paprastasis;
 • devynbalsė, pilkoji;
 • erškėtžvirblis, paprastasis;
 • gaidukas (LRK, PD I); gervė, pilkoji (LRK, PD I); gyvatėdis (LRK, PD I); gulbė, mažoji (X – XI mėn., PD I);

 • kalviukas, miškinis; keršulis; kielė, baltoji; kikilis, šiaurinis (IX – XI mėn.); kirai: kaspijinis, mažasis (LRK, PD I); kirlikas, jūrinis (LRK); kojūkas (PD I); kregždės: šelmeninė, langinė; kragai, ausuotasis (X – XI mėn.), mažasis, raguotasis (LRK, PD I), rudakaklis (LRK); krakšlė, mažoji; kryklė, rudagalvė; kormoranas, didysis; kuolinga, didžioji (LRK);
 • lėlys (PD I); lingės: javinė (PD I, X – XI mėn.), nendrinė (PD I), pievinė (LRK, PD I);
 • mėlyngurklė (LRK, PD I); musinukė, margasparnė;
 • naras, juodakaklis (LRK, PD I); nendrinukė, ežerinė;
 • oželis, nykštukas (VIII – X mėn.);
 • pečialinda, ankstyvoji; pelėda, balinė (LRK, PD I); peslys, rudasis (LRK, PD I)
 • raudonuodegės: dūminė, paprastoji; remeza; rudė (LRK, PD I);
 • strazdas, amalinis; stulgys (LRK, PD I); svilikėlis;
 • tikutis (LRK, PD I); tilvikas, brastinis; tulikas, žaliakojis;
 • uldukas (LRK);
 • vieversys, dirvinis;  vištelės: ilgasnapė, nendrinė;
 • zylė, ūsuotoji (LRK);
 • žuvėdros: juodoji (LRK, PD I), upinė; žuvininkas (LRK, PD I).

Visus metus Lietuvoje aptinkamos paukščių rūšys:

 • alksninukas; antis, didžioji; apuokai: didysis (LRK, PD I), mažasis;
 • bukutis;
 • dagilis; dančiasnapis, didysis (LRK);
 • ereliai: jūrinis (LRK, PD I), kilnusis (LRK, PD I);
 • garnys, pilkasis; geniai: baltnugaris (LRK, PD I), didysis margasis, mažasis margasis (PD I), margasis vidutinis (PD I), tripirštis (LRK, PD I); gulbės: giesmininkė (LRK, PD I), nebylė;
 • jerubė (PD I);
 • karvelis, uolinis (liaud. „balandis“); karietaitė; kėkštas; kirai: balnuotasis, paprastasis, sidabrinis; klykuolė, paprastoji; kovas; kranklys; kryžiasnapis, eglinis; kurapka (katastrofiškai mažėjanti gausa); kurtinys (LRK, PD I); kuosa;
 • liputis, miškinis; lututė (LRK, PD I);
 • medšarkė, plėšrioji (LRK); meletos: juodoji (PD I), pilkoji (LRK, PD I), žalioji (LRK);
 • nykštukas, paprastasis;
 • paukštvanagis; pelėdikė (LRK); pelėdos: laplandinė (PD I); liepsnotoji (LRK), naminė, uralinė (LRK, PD I), žvirblinė (LRK, PD I); pelėsakalis, paprastasis (LRK); purplelis, pietinis;
 • riešutinė;
 • sakalas, keleivis (LRK, PD I); sniegena, juodagalvė;startsakalis (LRK, PD I); strazdai: juodasis, smilginis; starta, geltonoji; suopis, paprastasis; svilikas;

 • šarka;
 • tetervinas (LRK, PD I); tulžys (LRK, PD I);
 • varna, pilkoji; varnėnas, paprastasis (negausiai žiemojantis); vieversys, kuoduotasis (LRK, PD I), vištvanagis (LRK);
 • zylės: didžioji, ilgauodegė, juodoji, kuoduotoji, mėlynoji, paprastoji pilkoji, šiaurinė pilkoji;
 • žaliukė; žvirbliai: naminis, karklažvirblis.

DUOMENYS

 • Aleknonis, A. Girių giesmininkai. Vilnius: Mokslas, 1984.
 • Jusys, Vytautas; Karalius. Raudonikis. Lietuvos paukščių pažinimo vadovas. Kaunas: Lututė, 2012.
 • Logminas, Vytautas, et al. Lietuvos fauna. Paukščiai. T.1. Vilnius: Mokslas, 1990.
 • Logminas, Vytautas, et al. Lietuvos fauna. Paukščiai. T.2. Vilnius: Mokslas, 1991.

PAAIŠKINIMAI

 • LRK - į Lietuvos raudonosios knygos sąrašus įrašyta rūšis;
 • PD I - Paukščių direktyvos I priedo rūšis. Paukščių direktyva buvo priimta 1979 m. Tai yra pirmasis Europos Sąjungos teisės aktas, reglamentuojantis ilgalaikę visų laukinių paukščių rūšių apsaugą Europos Sąjungoje. Šiame dokumente nustatyta apsauga taikoma paukščiams, jų kiaušiniams, lizdams ir buveinėms (http://www.natura2000info.lt/lt/apie-natura-2000/natura2000-tinklas/pauksciu-direktyvos-igyvendinimas.html).

Pastaba. Skiltyse „Išskrenda“ ir „Parskrenda“ nurodytos visos Lietuvoje reguliariai, atsitiktinai ar galimai perinčios ir reguliariai žiemą bei migracijų metu aptinkamos rūšys. Skiltyse „Tuokiasi“, „Pradeda ruošti gūžtą“, „Deda kiaušinius“ ir „Išperi jauniklius“ nurodytos tik tos rūšys, apie kurias rasta informacijos nurodytuose šaltiniuose (žr. „Duomenys“).