Paukščių palydos 2015

Stebėjimo aprašymas

  • Rūšis (liet.k.): Gulbės nebylės, baltieji garniai, eurazinės cyplės, ūsuotosios zylės, tulžys ir kt.
  • Rūšis (lot. k.): -
  • Data: 2015-10-03
  • Vieta: Baltoji Vokė, Papio ežero ornitologinis draustinis, Paluknio pievos
  • Įranga: Nikon COOPIX S9100

Pirmąjį spalio savaitgalį – 2-4 dienomis 39 – iose Europos ir kai kuriose Azijos šalyse, o kartu ir Lietuvoje, vyko Paukščių palydos – atsisveikinimo su migruojančiais sparnuočiais šventė.

Anot LOD, Lietuvoje buvo surengti 36 renginiai, kuriuose dalyvavo apie tūkstantis žmonių. Mūsų šalyje stebėta daugiau nei 600 000 paukščių, priklausančių net 136 – ioms paukščių rūšims. Gausiausiai skrido paprastieji kikiliai, mėlynosios zylės, paprastieji varnėnai. Iš viso įvairiose šalyse užfiksuota daugiau nei 4 milijonai paukščių, 1046 - iuose paukščių palydų renginiuose dalyvavo daugiau nei 25 000 žmonių.

Pirmąsyk kartu su LOD išvykau palydėti paukščių ir aš. Diena išaušo kiek apniukusi, bet nešalta. 7.40 val. autobuse, kuris ruošėsi vykti prie Baltosios Vokės žuvininkystės tvenkinių ir į kitas ornitologiniu požiūriu įdomias vietas, jau laukė pirmieji dalyviai.

Apie 9 val. atvykome į Baltąją Vokę. Maniau tiesiog pasivaikščiosim po rudenėjančią gamtą su bendraminčiais, jeigu pasiseks, pamatysim vieną kitą praskrendančių paukščių „trikampį“, kartu paskaičiuosim, pafotografuosim. Juk rimtesni stebėjimai, esant tokiam gausiam stebėtojų būriui, nelabai ir įmanomi. Tačiau diena pranoko visus mano lūkesčius.

Vos tik šeimininkas įleido mus į tvenkinių teritoriją, pasipylė malonūs atradimai. Pirmiausiai į šią kelionę lydėjęs Gediminas Petkus, vienas iš LOD sekretoriato narių, parodė iki tol man dar nematytas gulbės giesmininkes. Tai buvo pirmieji šią dieną sutikti paukščiai, įtraukti į Lietuvos raudonąją knygą (LRK). Gulbės plaukiojo viename tvenkinių su savo ūgtelėjusiais jaunikliais.

Irdamiesi toliau pro tankius pakelių bruzgynus privažiavome atviresnę vietą. Abejose kelio pusėse tyvuliavo mano akimis žvengiant kiek apleisti tvenkiniai. Gyvybės juose daug nesimatė – keletas gulbių nebylių porų, vienas kitas kormoranas padangėje.

Pėstute patraukėm į teritorijos gilumą. Diena vis dar buvo apniukusi, net pasirodė, kad oras vėsta. Jaukiai suslapsčiusi rankas pirštinėse, staiga tvenkinio tolumoje išvydau nepaprastą vaizdą - šimtus gulbių nebylių, ramiai sau plaukiojančių ar skėsčiojančių savo galingais sparnais, tarp jų įsimaišiusią didžiulę koloniją baltųjų garnių (LRK), kuriems žiūrovai, regis nekėlė jokių emocijų, vieninteliai abejingai tupėjo ant vienos kojos ir rymojo visą mūsų buvimo laiką, triukšmaujančias eurazines cyples, nenustygstančius pempių pulkus ir daugybę kitų sparnuočių. Ypač įspūdingai atrodė kai kurių paukščių būriai, drauge pakylantys virš tvenkinio. Tokio masto susitelkimų man dar nebuvo tekę matyti. O pasirodo, tai įprastas vaizdas šioje vietoje migracijų metu, mat čia paukščiai skrisdami į žiemavietes sustoja pailsėti, pasimaitinti.  Be migruojančių paukščių šioje tvenkinių teritorijoje pirmąkart pamačiau spalvingąjį gražuolį – tulžį (LRK) bei kai kada pasiliekančias žiemoti itin ekstravagantiškos išvaizdos ūsuotąsias zyles (LRK), kurias man parodė vienas iš renginio dalyvių (nepaprastai jam dėkinga).

Vėliau dar nuvykome prie Papio ežero, kur stebėjome gulbes nebyles, įvairių rūšių antis ir galiausiai - į Paluknio pievas. Čia sutikome medžiojantį paprastąjį suopį, dirvoje besimaitinantį kėkštą, keršulių, varnėnų, o mūsų dienos stebėjimus vainikavo keturios pelkių karalienės - gervės.  

Iš viso šios išvykos metu matėme apie 5000 - 6000 - čius paukščių, priklausančių 67 - ioms rūšims. Daugiausiai stebėtos didžiosios antys, gulbės nebylės, laukiai ir pempės. 

PANAUDOTI ELEKTRONINIAI DUOMENYS

  • http://birdlife.lt/islydejome-daugiau-nei-600-000-pauksciu
Atnaujinta 2015-11-06
Daugiau šioje kategorijoje: Kaip žalios varnos ieškojome »

Palikite komentarą

Įsitikinkite, kad įvedėte reikalingą informaciją, kur nurodyta (*). HTML kodas nėra leidžiamas.